Nol Kroes (1918-1976)

Nol Kroes behoorde tot een kleine groep van Haagse kunstenaars die het gezicht bepaalden in kunstzinnig Den Haag van de jaren 50-70. Hij was lid van Verve, Fugare en had een actieve rol in de organisatie rond de kunstzaal behorende bij Bodega De Posthoorn.
Als kunstenaar was Nol veelzijdig. Behalve schilderijen heeft hij zich tevens toegelegd op het maken van tekeningen, aquarellen, litho’s en wandschilderingen. Regelmatig heeft hij solotentoonstellingen gehad, alsook in geroepsverband geëxposeerd in galeries en musea in Den Haag, elders in Nederland en ook in het buitenland, waaronder België en de Verenigde Staten. Zijn werken zijn aangekocht door (ex-)rijks- en gemeentemusea en particulieren.

Nol is bekend geworden door zijn opvallende schilderstijl en intens kleurgebruik.

Nol heeft een aantal studiereizen gemaakt, onder andere naar Spanje en Frankrijk. Deze ervaringen heeft hij gebruikt in zijn werk.

Naast het schilderen heeft hij meer dan twintig jaar les gegeven op de Vrije Academie, een instituut waar de lessen toegankelijk waren voor iedereen die zich creatief wilde uiten. Ook gaf hij les aan bewoners van de Scheveningse gevangenis. Onder zijn leiding is de hele binnenmuur van de gevangenis voorzien van fantastische taferelen.

Wanneer zijn totale oeuvre in ogenschouw wordt genomen, valt op dat hij een voorliefde had voor het figuratieve. Ten tijde van Verve en Fugare heeft hij wel abstract werk gemaakt, maar dit heeft toch niet zijn hart, zoals het portretteren van zijn gezin en vrouwelijk schoon dat duidelijk wel had.