De Vrije Academie 1955-1976

 

Vanaf 1955 tot aan zijn dood is Nol leraar aan de Vrije Academie. De Academie wordt in 1947 opgericht door de schilder Livinus van der Bundt. George Lampe volgt hem op.

De Vrije Academie is een plek ‘van de vrije keuze, van de vrije wil, van vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid’. Aan iedereen, zowel professionals als amateurs, wordt de gelegenheid geboden het creatieve vermogen te ontwikkelen.

 

 

 

Lampe verwoordt de achterliggende gedachte als volgt: ‘Een scherpe scheiding tussen beroepsmensen en amateurs valt niet te maken. Er zijn zondagschilders en schilders, die alleen op zondag kunnen schilderen. Kunstenaars kunnen niet gemaakt worden.

Nols denkbeelden stemmen hiermee overeen. Over hem als leraar is gezegd dat hij een unieke begeleider was, ‘die een geboren autoriteit was, omdat hij er zorgvuldig voor waakte geen autoriteit te willen zijn’.

 

 

 

 

Meer dan twintig jaar heeft Nol les gegeven aan de Vrije Academie.
Dat hij een inspirerende en populaire docent is geweest, wordt duidelijk als leerlingen ruim een half jaar na zijn overlijden in oktober 1976 een tentoonselling organiseren van zijn en hun werk, ter nagedachtenis aan hun bezielende leraar.